Monday, October 29, 2007

חופש האמונה

הוא תמים
רוצה להאמין
אבל הוא לא יכול
רק נאבק בכל
וכך טובע
לא מבין דבר
רוצה לחזור
לחזור לשעבר

והוא חופשי
חופשי לדעת כל
חופשי לדעת להאמין
והוא חופשי
וזה כל מה שהוא רוצה
כל מה שהוא רוצה

ומעליו פרוסים שמיים כחולים
והוא בוהה אך לא מרגיש דבר
הוא חזק כי הוא נלחם בכל
ומהמלחמה הזו הוא כה חלש
כה מנותק, לא חי במציאות

כבר לא תמים יותר, רוצה לחיות זאת שוב
והוא לבד, לבד מול העולם
כמוהם לא יהיה עוד לעולם
עוד לעולם

והוא חופשי
חופשי לדעת כל
חופשי לדעת להאמין
והוא חופשי
וזה כל מה שהוא רוצה
כל מה שהוא רוצה

ימי הזוהר כבר חלפו עברו
עכשיו בירידה
הכל בגלל, בגלל אותה טעות
טעות, לא אשמתך
ומאז, מאז אותה טעות
כולם כבר נגדך, כולם כבר נגדך

Stop!

והוא חופשי
חופשי לדעת כל
חופשי לדעת להאמין
והוא חופשי
וזה כל מה שהוא רוצה
כל מה שהוא רצה
כל מה שהוא ירצה


והוא חופשי, והוא חופשי

והוא חופשי
חופשי לדעת כל
חופשי לדעת להאמין
והוא חופשי
וזה כל מה שהוא רוצה
כל מה שהוא רוצה

No comments: