Wednesday, April 11, 2007

4 walls

Real Chess by nosejj
4 קירות של לבנים
עם מטורף זועק בפנים
הוא צועק לאלוהים
שכולם סביבו מתים

לא, הוא לא ענה לך
נשארת לבד
האנשים סביבך
כולם מכוסים בד

עוד כמה ימים
נשארו לחיים?
תשאלו ת'מטורף
הוא סופר את הימים

הוא קורא עכשיו
לכל אותם שפויים
לראות כל הדברים
שמסביבם קורים

ואיפה אלוהים
מיילל לכוכבים
ובינות כל העצים
יש ליל של סכינים

וילדים קטנים
עדיין לא מבינים
אבל כבר הם משחקים
בחרבות וסכינים

המלך אמר לצאת למלחמה
זה לא משנה שבכלל אין בשביל מה
המלך אמר אז תהיה מהומה
זה בסדר שעוד אמא תישאר שכולה

4 קירות של לבנים
והמטורף זועק בפנים
הוא צועק לאלוהים
שכולם סביבו מתים

1 comment:

Anonymous said...

נורא אהבתי את מה שרשמת, וכן אם לא נחליט על הבנה בין הצצדים עוד אמאות יהפכו שכולות, וזו טראומה של משפחות אחרות שהופכות למציאות שלנו, ליום יום.

מרינה.(: