Wednesday, April 25, 2007

השמש כבר נושקת לגלים

השמש כבר נושקת לגלים
הגיעה השקיעה
פשוט שוכב על החולות
שומע את צחוקה

אלה ימים שכבר עברו
עכשיו אתה לבד
פשוט צועק את שמה
יותר כמו זעקות של פחד
אבל היא לא עונה...

אני פשוט קורא למרחקים
אני מתחנן לרקיעים
אני מביט בכוכבים
אני מסתכל על הזרמים
הם כיווני החיים
הם כל כך לא ברורים
והם אותנו גוררים
לכיוונים כה מוזרים

אני שם
מסתכל על השבילים
אני מביט בלי לראות
מתחנן בלי להבין
אני קורא אל הרוחות
רוצה להאמין

קרן שמש אחרונה
החושך כבר אופף
זעקה לחשכה
ואתה שוב מתעורר
צורח...

אני שם
מסתכל על השבילים
אני מביט בלי לראות
מתחנן בלי להבין
אני קורא אל הרוחות
רוצה להאמין

No comments: