Saturday, May 19, 2007

יושב כאן

אני כאן
יושב מחכה לה
לבד... לבד...

אבל היא שם
ולא איכפת לה
בכלל... בכלל...

אני צועק
והיא לא שומעת
אני מועד כמעט נופל
לבד...

וכשהיא בוכה
אני שוב נמצא שם
וכשהיא נופלת
אני שוב מרים
אותה...

אני צועק
והיא לא שומעת
אני מועד כמעט נופל
לבד...

וכשהיא בוכה
אני שוב נמצא שם
וכשהיא נופלת
אני שוב מרים
אותה...

אני עוד כאן
יושב וכותב לה
לבד... לבד...

1 comment:

Anonymous said...

אולי היא מרוכזת בעצמה ובבעיות שלה ובגלל זה היא לא רואה..

3> אני אוהבת אותך..
מרי.