Friday, June 22, 2007

כל החיים

הם אמרו לי תראה,
החיים לא פשוטים
זה לא רק שחור-לבן
ויש עוד גוונים

הם אמרו לי תבין
אתה רק אחד
לאחד אין סיכוי
לשנות את העולם
העולם זה כולם
כולם לא משתנים
ובודדים לא יכולים
לשנות את כל החיים
את כל החיים את כל החיים.

אתה משהו פשוט, זמני
לא מהותי
ואיש לא יזכור
לא ישתנה, כי אנשים לא משתנים
נשארים קבועים
ובודדים לא יכולים
לשנות את כל החיים
את כל החיים את כל החיים

6 comments:

Anonymous said...

אני מאמינה שלכל אחד יש יעוד.

מרי.

LeGenerosus said...

אנחנו מציבים את היעוד שלנו.
ואנחנו אלה שצריכים להתמיד בו.

Anonymous said...

אם אחד ינסה להשתנות בעצמו, הרי שהוא כבר עשה שינוי. אנשים יכלו אחריו.

LeGenerosus said...

כזו החברה.

Anonymous said...

רק לי קפצה מכה אפורה לראש בבית הראשון? וואו, איזה שיר נוסטלגי. כזה טיול שנתי, הא?
מקווה שהסתדרת בשבועות האחרונים, מצטערת שהייתי צריכה לחתוך את זה ככה. לא השארת לי ברירה.הנסיך הקטן

LeGenerosus said...

מיתר? זו את?
אם כן, מצטער על איך שהתנהגתי אז, זה באמת לא היה במקום.
אני מצטער, ומקווה שתוכלי לסלוח לי ושאולי... רק אולי... נחזור לדבר שוב.

אם זו לא את, אז מצטער אבל אני לא מזהה. XD